test

Ne xhamin “Atik” falet xhumaja e dytë nga medresantët

Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan , në bazë të kërkesës së nxënësve  të shkollave të Mesme  në Gjilan dhe  Medresesë  së mesme  “ Alaudin“  paralelja në Gjilan  merr vendim që  t’u lejohet  nxënësve të Medresesë paralelja në Gjilan të  falin namazin e xhumasë së dytë në Xhaminë “Atik”.

Namazi do të falet në ora 13 00.

 Namazit  do t’i prijnë nxënësit  e Medresesë dhe  monitorohet e profesorët të tyre.