test

KBI organizon kurs veror për fëmijët

Në ambientin e Medreses Alaudin paralelja në Gjilan filloi Kursi veror për fëmijet: “Ta mësojm fenë tonë” organizuar nga Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan me Departamentin e gruas pran KBI-së Gjilan.

Për ti uruar dhe motivuar fëmijet dhe mualimët i vizitoi kryetari i KBI-së Naim ef. Aliu dhe kryeimami Iljaz ef. Mustafa ku shprehën gatishmërin e plotë për përkrahjen e aktiviteteve të tilla që kanë për synim mësimin e gjeneratës së re me vlera fetare morale.