Kryetari i Këshillit te Bashkesise islame në Gjilan shtroj iftarin e parë me të gjithë imamët e Gjilanit

Kryetari i Këshillit te Bashkesise islame në Gjilan shtroj iftarin e parë me të gjithë imamët e Gjilanit