test

Eshte mbajtur mbledhja regjionale me imam rreth pergaditjeve per muajin Ramazan – 2017

Eshte mbajtur mbledhja  regjionale me imam rreth pergaditjeve per muajin Ramazan – 2017