test

Kryetari I KBI në Gjilan Naim Aliu priti në takime të ndara Komandantin e KFOR-it për regjionin e Gjilanit, Hakan Derican, si dhe drejtorin e Medresesë Alaudin në Prishtinë Jakup Cunakun.

Kryetari I KBI në Gjilan Naim Aliu priti në takime të ndara Komandantin e KFOR-it për regjionin e Gjilanit, Hakan Derican, si dhe drejtorin e Medresesë Alaudin në Prishtinë Jakup Cunakun.

Kryetari I KBI në Gjilan Naim Aliu ka pritur në takimin lamtumirës komandantin e Kforit për për regjionin e Gjilanit Hakan Derican. Aliu ka falenderuar komandantin e Kforit për kontributin e tij në sferën  e sigurisë për mandantin e tij, derisa edhe z.Derican ka falenderuar per bashkëpunimin e ndërsjellë në mes të kforit dhe KBI,

Gjithashtu kryetari i KBI-së gjatë takimit me drejtorin e Medresesë së Mesme Alaudin në Prishtinë ka falenderuar për vizitën dhe me këtë rast I ka dhuruar drejtorit të Medresesë tre projektorë të cilët do ti shfrytëzojnë nxënësit e Medresesë së Mesme Alaudin paralelja në Gjilan.