test

Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Gjilan Naim ef Aliu vizitoi xhaminë e re në fshatin Zhegër

Kryetari i KBI në Gjilan Naim ef Aliu vizioi xhaminë e re në fshatin e zhegër e cila është në ndërtim. Qytetarët e këtij fshati me vetiniciativë kanë fillaur vitin e kaluar ndërtimin e xhamisë së re e cila i plotëson nevojat e xhematit jo vetëm me ambintet për faljen e namazit por edhe me infrastrukturën përcjellëse të xhamisë. Xhamia pritet të përfundojë punimet në ramazanin e vitit 2022.

/Agim Hyseni/