Agjërimi dhe ana shpirtërore psikologjike e njeriut

Agjërimi i muajit të Ramazanit para se gjithash është një adhurim i përsosur për njeriun nga Allahu xh.xh. Dhe përpjekjet e njeriut si qenie...