test

Këshilli i Bashkësisë Islame komunës së Gjilanit shtroi iftar për personat me aftësi të kufizuara

Në lokalet e Medreses “ Alaudin” në Gjilan, Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan, shtroi iftar për personat me aftësi të kufizuar, nga shoqata Handikos  që përfshinë  personat me zhvillim të vonshëm mendor dhe me dëmtime fizike, personat me të pamur të dobësuar nga shoqata e të verbërve, personat nga shoqata e të  shurdhër dhe nga  shoqata Down Syndrome Kosova.

Si edhe shumë hera tjera KBI bashkoi  të gjitha shoqatat me të cilat nëpërmjet Handakosit zhvillon aktivitet dhe ka bashkëpunim të mirë  me të gjitha shoqatat.

Me këtë iftar të përbashkët me prezencën e tyre  morën pjesë  Bujar Kadriu,  nga forumi i rrjetit  të OJQ ve të personave me aftësi të kufizuar në nivel  republikan. Enver Kurtalani  i shoqatës së të shurdhëve në nivel nacional, Fatmir Shurdhani menxher i Handikosit Gjilan,  Bajram Spahiu  kryetar i shoqatës  së të verbërve  të Gjilanit,  Elmedina Morina  nga i informimit shoqata Down Syndrome Kosova.

Kryetari i KBI të Gjilanit Naim ef. Aliu,  pjesëmarrësve në iftarin e shtruar për nderë të tyre iu shprehi mirëseardhje e falënderim, duke  iu lut Zotit që të iu pranohet axhirimi  i kësaj dite të  muaji të shenjtë të Ramazanit dhe  axhirim të lehtë në ditët në vazhdim. Pastaj  kryetari Ailu  të pranimëveve  iu përkujtoi rëndësinë shpirtërore  që ka Muaji i shenjtë i ramazanit për besimtarët dhe  porositë që jep muaji i Ramazanit si dhuratë e Allahut xh.sh. “Ramazani dhe agjërimi ndihmojnë në forcimin e shoqërizimit të njeriut, të marrëdhënieve të tij brenda në familje dhe me pjesëtarët e tjerë të shoqërisë” tha ndër të tjera kryetari Aliu.

Në emër të  ftuarave për respektin e  treguar për këta persona u falënderuan  Bujar Kadriu, nga niveli qendror kryetari i  forumi të rrjetit  të OJQ ve, të personave me aftësi të kufizuar në nivel  republikan.

Admin

8. 04. 2022