Këshilli i Bashkësisë Islame realizoi me sukses aksionin për dhurimin vullnetar të gjakut!

Sot në Gjilan Këshilli i Bashkësisë Islame, në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut në xhaminë “Dardania II” në Gjilan organizoi aksionin për dhurimin vullnetar të gjakut.

Kryeimami Bashkësisë Islame të Gjilanit Iljas ef. Mustafa u shpreh i kënaqur me rrjedhën e këtij aktiviteti, ku kishte një numër  të madh, përkatësisht  91 qytetar të Gjilanit iu përgjigjen ftesës  për dhurimin vullnetar të gjakut.

Sot në Gjilan Këshilli i Bashkësisë Islame, në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut në xhaminë “Dardania II” në Gjilan organizoi aksionin për dhurimin vullnetar të gjakut.

Kryeimami Bashkësisë Islame të Gjilanit Iljas ef. Mustafa u shpreh i kënaqur me rrjedhën e këtij aktiviteti, ku kishte një numër  të madh, përkatësisht  91 qytetar të Gjilanit iu përgjigjen ftesës  për dhurimin vullnetar të gjakut.

Këshilli i Bashkësisë Islame me këtë rast falënderon gjithë dhuruesit e gjakut duke iu dëshiruar shëndet, dhe gjithashtu premton se ky nuk do të jetë aksioni i fundit në këtë drejtim.