Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan shtroi iftar për gratë në rajonin e Gjilanit

Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan shtroi iftar për gratë në rajonin e Gjilanit në restorant Bojana, ku pjsesëmarrës ishin dhe Departamenti i Gruas në  Kryesisë së Bashkësisë Islame