test

Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan organizoi kursin intenziv veror për fëmijë

Me moton ta mësojmë fenë tonë, Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan organizoi kursin intenziv veror për fëmijë.
Përgjat një muaji nxënësit arritën të mësojn njohurit bazë të fesë: shkronjat e Kuranit, çështje të besimit, rregulla që Allahu xh.sh i përcaktoi për njeriun në mënyrë që ai të jetoj shëndetshëm, i lumtur e në harmoni me veten me Zotin dhe me shoqërinë.

E sot si ditë përmbyllëse e këtij Kursi KBI -Gjilan ju ofroj fëmijëve mundësinë të kalojn një mëngjes të këndshëm në ambientin e KidsWord.

Kursi u realizua fal punës së palodhshme të mualimeve tona.