Free Porn

Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan, ndërtoi edhe një shtëpi ne fshatin Caparë

Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan sot dorëzoi çelësin edhe për një shtëpi të ndërtuar për familjen e Refik Aliut i cili jetonte në shtëpinë e vëllait të vet në kushtë jashtëzakonisht të vështira.


Këtë aksion humanitar KBI në Gjilan e ka ndërmarrë kohë më parë kur është njoftuar për këtë familje dhe gjendjen e rëndë të sajë, ka kërkuar nga imamët e xhamive që në një ditë xhumaje të kërkojnë ndihma vullnetare për ndërtimin e shtëpisë . Dhe sot përfundimisht i janë dorëzuar çelsat e shtëpisë së përfunduar ku Refi ku me familjen e tij mundë të jetojë një jetë normale.

Kryetari i KBI në Gjilan falenderon xhematet e të gjitha xhamive për kontributin e dhënë dhe nëse don Allahu ne jemi të gatshëm edhe në të ardhmen që nëpërmjet xhematit tonë të vazhdojmë në punë të
hajrit dhe të bereqetshme.

Agim Hyseni