Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan ndihmon mbi 20 familje të fshatit Verbicë e Zhegovcit me ndihma ushqimore

Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan ndihmon mbi 20 familje të fshatit Verbicë e Zhegovcit me ndihma ushqimore