Free Porn

Falja e namazit të teravive natën e Kadrit ne xhaminë “Arbëria” ishte masovike

Falja e namazit te teravive natën e kadrit ne xhamin “Arbëria” ne Gjilan me imamin e xhamisë Jusuf ef. Mustafa, ishte masovike si kurdoherë më parë.


Gjat gjithë muajit të Ramazanit prezen.ca e xhematit ne namazet ditore dhe namazin e teravive ishte mjaft e kënaqshme. Gjithashtu edhe aktivitetet dhe ligjëratat gat këtij muaji ishin çdo dite ne namaz te drekës dhe namazin e teravive.

Falja e namazit te teravive  natën e kadrit ne xhamin “Arbëria” ne Gjilan me imamin e xhamisë Jusuf ef. Mustafa

Gat gjithë muajit të Ramazanit prezenca e xhematit ne namazet ditore dhe namazin e teravive ishte mjaft e kënaqshme.  Gjithashtu  edhe aktivitetet dhe ligjëratat gat këtij muaji ishin çdo dite ne namaz te drekës dhe namazin e teravive.