test

Dua hatmeje në xhaminë e fshatit Cerrnicë

Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Gjilanit, Naim ef. Aliu dhe kryeimami i Këshillit të Bashkësisë Islame të Gjilanit Iljaz ef Mustafa  morën pjesë në duanë e hatmes që u mbajt në xhaminë e Cerrnicës, ku bënë hatme 10 nxënës.
Për nxënësit u ndanë certifikata, nga Kryetari, Kryeimami, dhe imami i xhamisë Driton ef Bekteshi.