test

Dekani i FSI në Prishtinë vizitoi Këshillin e Bashkësisë Islame në Gjilan

Dekani i Fakultetit të Studimeve Islame, dr. Fahrush Rexhepi, i shoqëruar nga
Prof. Milazim Krasniqi, vizitoi Këshillin e Bashkësisë Islame të Gjilanit, në të cilin
u prit nga kryetari i këtij Këshilli z. Naim Aliu.

Kryetari Aliu e njohu dekanin me punën dhe të arriturat e KBI-së në Gjilan. Ai
gjithashtu falënderoi për punën dhe kontributin e tij gjatë periudhës sa ishte
kordinator i medresesë në Gjilan dhe për përkrahjen e vazhdueshme që ka
dhënë për këtë Këshill.

Dekani e falënderoi kryetarin Aliu për pritjen, si dhe premtoi përkrahje të
mëtutjeshme për këtë Këshill, në mënyrë që ata t’i realizojnë projektet e tyre të
synuara.

Ne fund të takimit në emër të KBI në Gjilan kryetari i dhuroi musafirëve nga një
ekseplarë të librit të ribotuara nga KBI për Mulla Idriz Gjilanit dhe Librin
“Dëshmi për Kohën” i cili flet për kontributin e KBI në Gjilan dhënë çështjes
kombëtare gjatë periudhes 1990/99.